معامله گر منظم
مارک داگلاس
(شابک: 978-964-9945-32-3)
26000 تومان
25000 تومان

معامله گر منظم راهنمايی جامع براي فهم اين نكته است كه براي تبديل شدن به يك معامله گر موفق در بازار سهام يا قرارداد آتی نياز به خودشناسي، انضباط و بازنگري شخصيتي است. اين كتاب يك راهنماي گام به گام براي "تطبيق" با موفقيت در موقعيت هاي غير معمول رواني بازارهاي جهاني است. مي گويم "تطبيق دادن" زيرا بسياري از مردم در محيط بازار اقدام به معامله مي كنند، بدون آنكه متوجه شوند كه اين محيط تفاوت بسياري با محيط اطراف آن ها دارد. عدم شناخت اين تفاوت ها موجب مي شود كه بسياري از اعتقادها و باورها كه موجب عملكرد موثر در محيط اجتماعي مي شود، در محيط بازار موانع رواني ايجاد كرده و دستيابي به موفقيت را بسيار سخت نمايد. براي دستيابي به سطوح موفقيت، به عنوان حداقل نياز معامله گران، آن ها بايد اقدام به درك تفاوت هاي بازار كنند. برخلاف ديگر محيط هاي اجتماعي، مهارت هاي معامله گري، درجه بسيار بالايي از خود كنترلي و اعتماد به نفس را از معامله گر طلب مي كند كه موفقيت هاي او تابعي از آن ها است. با اين حال بسياري از ما نمي توانيم خود را كنترل كنيم. زيرا همانند بچه ها آموخته ايم كه اختيار ما توسط يك محيط ساخت يافته قوي تر كنترل شود تا رفتار ما براي مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد. به اين ترتيب ما تحت تاثير نيروهاي خارجي مجبور بوده ايم در چهارچوب يك سيستم پاداش و مجازات، روش هاي خاصي از رفتار را بروز دهيم. به عنوان پاداش ما را در بيان برخي از سليقه ها و روشها آزاد مي گذارد و به عنوان تنبيه ما را از داشتن چيزهايي كه مي خواهيم محروم مي كند، براي ما ايجاد درد كرده و يا ه صورت مختلف ما را تنبيه بدني مي كند. به عنوان يك نتيجه ما به طور معمول تنها صورتي از كنترل رفتاري را آموخته ايم كه مبتني بر دوري از درد، فيزيكي يا روحي، از كسي يا چيزي است كه فكر مي كنيم قدرت بيشتري از ما دارد. از آنجايي كه مجبور به چشم پوشي از قدرت شخصي خود عليه ديگران شده ايم، طبيعتا ما بر اساس همان چهارچوب ذهني روش هاي سنتي را براي موفق شدن توسعه مي دهيم (از راه هاي خاصي كه هر كدام از ما آموخته ايم تا به خواسته هاي خود برسيم). بنا به آنچه كه گفته شد: ما آموخته ايم كه كسب قدرت و دستكاري آن و فشار براي تغيير دنياي بيروني، تنها راه براي رسيدن به خواسته هاي ما است. شما به عنوان يك معامله گر بايد بدانيد كه منابع ذهني كه شما در زندگي روزمره تان براي به دست آوردن خواسته هايتان استفاده مي كنيد در محيط بازار كارايي ندارد. قدرت و كنترلي كه لازمه اداره بازار است (آن ها را براي آنچه كه مي خواهيد به كار بگيرید) فراتر از قدرت چند نفر انگشت شمار است. و محدوديت هاي خارجي كه در محيط اجتماع براي كنترل رفتار شما وجود دارد در داخل محيط بازار وجود خارجي ندارد. بازار به هيچ وجه قدرت يا كنترلي روي شما ندارد، بدون انتظار از نوع رفتار شما و بدون توجه به خواسته هاي شما حركت مي كند. در حقيقت اگر شما نمي توانيد بازار را كنترل يا اداره نماييد و بازارها هم هيچ قدرت و يا كنترلي روي شما ندارند، بنابراين مسوليت ادراك شما و نتايج رفتار شما فقط با شما است. كاري كه شما مي توانيد انجام دهيد كنترل خودتان است. به عنوان يك معامله گر شما مي توانيد قدرت يا پول به خودتان بدهيد يا پول تان را به ديگر معامله گران ببخشد. اينكه شما كداميك از اين دو راه را انتخاب نماييد با چند فاكتور روحي مشخص مي شود كه يا اصلا مورد توجه قرار نمي گيرد و يا خيلي كم به آن توجه مي شود. و اين ادامه دارد تا اينكه شما مهارت هاي جديدي را كسب نمایيد و هم چنين ياد بگيريد كه چگونه خود را با شرايط بازار تطبيق دهيد. براي دستيابي به يك موفقيت پايدار در اين بازار نياز داريد كه ياد بگيريد چگونه خود را كنترل نمایيد. ممكن است راه هاي اين كار به كلي براي شما نا آشنا باشد. همچنين بايد ياد بگيريد چگونه براي ارتقا ديدگاه تان با شناخت احتمالات ممكن براي رسيدن به روياهاي تان در عرصه تجارت، به خودتان آزادي ذهني اهدا نمایيد. تنها تعداد كمي از معامله گران درك كرده اند كه مسوليت همه فعاليت هايشان در بازار فقط با خود آن ها است. حتي كم تر كساني هستند كه مي¬پذيرند پيامدهاي رواني معامله كردن در بازار ناشي از درك آن ها از محيط بازار است و بايد براي دستيابي به درك بالاتري از بازار تلاش كنند. هيچ يك از ما در دوران رشد ياد نگرفته ايم در فضايي كه هيچ ساختار محدود كننده اي وجود نداشته و داراي آزادي مطلق هستيم، چگونه بايد رفتار كنيم. در محيط بازار اين تنها شما هستيد كه قوانين را وضع مي كنيد و سپس بايد با نظم و انضباط به آن پاي بند باشيد. اين كار بسيار مشكل است. نوسانات قيمت هاي سيال، هميشه در حركت هستند. حوادث كاملا بر خلاف ساختاري كه ما به آن عادت كرده ايم اتفاق مي افتند. در محيط بازار ت
ثبت امتیاز                 ثبت دیدگاه

جدول کامل مشخصات
کد این کتاب نزد سمت نو 2
عنوان معامله گر منظم
نویسنده مارک داگلاس
قیمت پشت جلد 26000 تومان
قیمت سمت نو 25000 تومان
عنوان فرعی توسعه نگرش کسب سود در بازارهای مالی
عنوان زبان اصلی Disciplined Trader
مترجم محسن جعفری
شابک 978-964-9945-32-3
شابک دوره
موضوع علوم اجتماعی (کد دیویی H)
مجلدات 1
جلد فعلی 1
ناشر اصلی
ناشران همکار
نوبت چاپ 2
سال انتشار 1394
تیراژ 1000
تعداد صفحات 258
ارسال همیشه رایگان خیر
کاغذ پودر سنگ
نمایه خیر
تمام رنگی خیر
عرضه فقط در سمت نو بله
درباره‌ی کتاب
معامله گر منظم راهنمايی جامع براي فهم اين نكته است كه براي تبديل شدن به يك معامله گر موفق در بازار سهام يا قرارداد آتی نياز به خودشناسي، انضباط و بازنگري شخصيتي است. اين كتاب يك راهنماي گام به گام براي "تطبيق" با موفقيت در موقعيت هاي غير معمول رواني بازارهاي جهاني است. مي گويم "تطبيق دادن" زيرا بسياري از مردم در محيط بازار اقدام به معامله مي كنند، بدون آنكه متوجه شوند كه اين محيط تفاوت بسياري با محيط اطراف آن ها دارد. عدم شناخت اين تفاوت ها موجب مي شود كه بسياري از اعتقادها و باورها كه موجب عملكرد موثر در محيط اجتماعي مي شود، در محيط بازار موانع رواني ايجاد كرده و دستيابي به موفقيت را بسيار سخت نمايد. براي دستيابي به سطوح موفقيت، به عنوان حداقل نياز معامله گران، آن ها بايد اقدام به درك تفاوت هاي بازار كنند. برخلاف ديگر محيط هاي اجتماعي، مهارت هاي معامله گري، درجه بسيار بالايي از خود كنترلي و اعتماد به نفس را از معامله گر طلب مي كند كه موفقيت هاي او تابعي از آن ها است. با اين حال بسياري از ما نمي توانيم خود را كنترل كنيم. زيرا همانند بچه ها آموخته ايم كه اختيار ما توسط يك محيط ساخت يافته قوي تر كنترل شود تا رفتار ما براي مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد. به اين ترتيب ما تحت تاثير نيروهاي خارجي مجبور بوده ايم در چهارچوب يك سيستم پاداش و مجازات، روش هاي خاصي از رفتار را بروز دهيم. به عنوان پاداش ما را در بيان برخي از سليقه ها و روشها آزاد مي گذارد و به عنوان تنبيه ما را از داشتن چيزهايي كه مي خواهيم محروم مي كند، براي ما ايجاد درد كرده و يا ه صورت مختلف ما را تنبيه بدني مي كند. به عنوان يك نتيجه ما به طور معمول تنها صورتي از كنترل رفتاري را آموخته ايم كه مبتني بر دوري از درد، فيزيكي يا روحي، از كسي يا چيزي است كه فكر مي كنيم قدرت بيشتري از ما دارد. از آنجايي كه مجبور به چشم پوشي از قدرت شخصي خود عليه ديگران شده ايم، طبيعتا ما بر اساس همان چهارچوب ذهني روش هاي سنتي را براي موفق شدن توسعه مي دهيم (از راه هاي خاصي كه هر كدام از ما آموخته ايم تا به خواسته هاي خود برسيم). بنا به آنچه كه گفته شد: ما آموخته ايم كه كسب قدرت و دستكاري آن و فشار براي تغيير دنياي بيروني، تنها راه براي رسيدن به خواسته هاي ما است. شما به عنوان يك معامله گر بايد بدانيد كه منابع ذهني كه شما در زندگي روزمره تان براي به دست آوردن خواسته هايتان استفاده مي كنيد در محيط بازار كارايي ندارد. قدرت و كنترلي كه لازمه اداره بازار است (آن ها را براي آنچه كه مي خواهيد به كار بگيرید) فراتر از قدرت چند نفر انگشت شمار است. و محدوديت هاي خارجي كه در محيط اجتماع براي كنترل رفتار شما وجود دارد در داخل محيط بازار وجود خارجي ندارد. بازار به هيچ وجه قدرت يا كنترلي روي شما ندارد، بدون انتظار از نوع رفتار شما و بدون توجه به خواسته هاي شما حركت مي كند. در حقيقت اگر شما نمي توانيد بازار را كنترل يا اداره نماييد و بازارها هم هيچ قدرت و يا كنترلي روي شما ندارند، بنابراين مسوليت ادراك شما و نتايج رفتار شما فقط با شما است. كاري كه شما مي توانيد انجام دهيد كنترل خودتان است. به عنوان يك معامله گر شما مي توانيد قدرت يا پول به خودتان بدهيد يا پول تان را به ديگر معامله گران ببخشد. اينكه شما كداميك از اين دو راه را انتخاب نماييد با چند فاكتور روحي مشخص مي شود كه يا اصلا مورد توجه قرار نمي گيرد و يا خيلي كم به آن توجه مي شود. و اين ادامه دارد تا اينكه شما مهارت هاي جديدي را كسب نمایيد و هم چنين ياد بگيريد كه چگونه خود را با شرايط بازار تطبيق دهيد. براي دستيابي به يك موفقيت پايدار در اين بازار نياز داريد كه ياد بگيريد چگونه خود را كنترل نمایيد. ممكن است راه هاي اين كار به كلي براي شما نا آشنا باشد. همچنين بايد ياد بگيريد چگونه براي ارتقا ديدگاه تان با شناخت احتمالات ممكن براي رسيدن به روياهاي تان در عرصه تجارت، به خودتان آزادي ذهني اهدا نمایيد. تنها تعداد كمي از معامله گران درك كرده اند كه مسوليت همه فعاليت هايشان در بازار فقط با خود آن ها است. حتي كم تر كساني هستند كه مي¬پذيرند پيامدهاي رواني معامله كردن در بازار ناشي از درك آن ها از محيط بازار است و بايد براي دستيابي به درك بالاتري از بازار تلاش كنند. هيچ يك از ما در دوران رشد ياد نگرفته ايم در فضايي كه هيچ ساختار محدود كننده اي وجود نداشته و داراي آزادي مطلق هستيم، چگونه بايد رفتار كنيم. در محيط بازار اين تنها شما هستيد كه قوانين را وضع مي كنيد و سپس بايد با نظم و انضباط به آن پاي بند باشيد. اين كار بسيار مشكل است. نوسانات قيمت هاي سيال، هميشه در حركت هستند. حوادث كاملا بر خلاف ساختاري كه ما به آن عادت كرده ايم اتفاق مي افتند. در محيط بازار ت
متعلقات کتاب
لینک
تصاویر
PDF
ویدیو
بازگشت
ثبت امتیاز                 ثبت دیدگاه