درخواست بن تخفیف سمت نو
 • بن تخفیف در مناسبت های مختلف در اختیار افراد قرار داده می شود. با وارد نمودن کد تخفیف در مرحله تکمیل فاکتور، تخفیف مورد نظر از قیمت پرداختی شما کسر می شود.
 • ارزش بن‌های تخفیف بر حسب درصد محاسبه می‌شود.
 • سمت نو به منظور حمایت از مشتریان، با همکاری شرکتها و سازمانها اقدام به صدور و ارائه بن تخفیف می نماید.
 • بن تخفیف در قالب کارت بن تخفیف که کد تخفیف روی آن حک شده و یا از طریق ارسال کد تخفیف به ایمیل یا پیامک کد به موبایل در اختیار مشتریان قرار داده می شود.
 • بسته به نوع تفاهم نامه همکاری، بن تخفیف ممکن است ممکن است به صورت رایگان یا با اخذ هزینه در اختیار سازمانها و نهادها قرار گیرد.
 • لطفا جهت درخواست بن خرید سمت نو با شماره 22849664 – 021 تماس بگیرید.
درخواست بن خرید سمت نو
 • بن خرید سمت نو با توجه به قراردادهای سمت نو با سازمانها و شرکتها در اختیار آنها قرار می گیرد و از طریق این سازمانها و شرکتها در اختیار افراد قرار می گیرد.
 • ارزش بن‌های خرید به صورت یک مبلغ مشخص (بر حسب تومان یا ریـال) محاسبه می‌شود.
 • سمت نو به منظور حمایت از مشتریان، با همکاری شرکتها و سازمانها اقدام به صدور و ارائه بن خرید می نماید.
 • بن خرید فقط در قالب کارت بن خرید که کد تخفیف روی آن حک شده در اختیار مشتریان قرار داده می شود.
 • بسته به نوع تفاهم نامه همکاری، بن خرید ممکن است به همراه بن تخفیف یا بدون بن تخفیف در اختیار سازمانها و نهادها قرار گیرد.
 • لطفا جهت درخواست بن خرید سمت نو با شماره 22849664 – 021 تماس بگیرید.