انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

Mowlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi
Unesco
10000 تومان
9500 تومان
Iranian cultural week
UNESCO
10000 تومان
9500 تومان
Mowlana studies in Iran
mahdi mohabati
10000 تومان
9500 تومان
Human rights and cultural diversity
UNESCO
10000 تومان
9500 تومان
درآمدی بر دانشگاه تمدن ساز اسلامی
علی آدمی ابرقویی
10000 تومان
9000 تومان
ارتباطات بین المللی
دایا کیشان توسو
27000 تومان
24300 تومان
دایره المعارف جنبش های اسلامی (جلد 5)
محمد رضا حاتمی و دیگران
17200 تومان
16340 تومان
موجود نیست
دایره المعارف جنبش های اسلامی (جلد 4)
محمد رضا حاتمی و دیگران
19400 تومان
18430 تومان
موجود نیست
دایره المعارف جنبش های اسلامی (جلد 1)
محمد رضا حاتمی و دیگران
25000 تومان
23750 تومان
موجود نیست
اخلاق و اقتصاد
آلن هملین
15000 تومان
13500 تومان
موجود نیست
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس
جمعی از نویسندگان
19000 تومان
18000 تومان
موجود نیست
تهران و چالش های سنت و مدرنیسم
دکتر سید ابوالحسن ریاضی
14000 تومان
13300 تومان
موجود نیست
اخلاق و سیاست
دکتر سید محمد رضا احمدی طباطبایی
15000 تومان
13400 تومان
موجود نیست
آموزش، پژوهش و تولید دانش سیاسی
امیر محمد حاجی یوسفی
18800 تومان
16700 تومان
موجود نیست
اولویتهای تحقیقاتی هنر
دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی
6500 تومان
5600 تومان
موجود نیست
امنیت انسانی در غرب آسیا
محمدرضا مجیدی و دیگران
28000 تومان
25100 تومان
موجود نیست
سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل
نسرین مصفا
13000 تومان
11700 تومان
موجود نیست
حقوق
پیتر جونز
14400 تومان
13000 تومان
موجود نیست
رسول بیداری شرق
جمعی از نویسندگان
7500 تومان
2700 تومان
موجود نیست
دانشگاه و اجتماعات علمی آن
ایان مک نی
12000 تومان
10800 تومان
موجود نیست
امپراطوری نظریه ها
دفنی پاتای و دیگران
12000 تومان
11400 تومان
موجود نیست
راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات
جمعی از نویسندگان
13500 تومان
12200 تومان
موجود نیست
اعتماد و سرمایه اجتماعی
فران تونکیس و دیگران
12000 تومان
10800 تومان
موجود نیست
جهانی شدن و دانشگاهها
گیل برتون و دیگران
14700 تومان
13100 تومان
موجود نیست
میراث تمدنی ایرانی
سعید رضا عاملی
23000 تومان
21850 تومان
موجود نیست
بازسازی و توسعه علوم اجتماعی
پرویز اجلالی
18000 تومان
16100 تومان
موجود نیست
پژوهش در علوم سیاسی
دکتر کاووس سید امامی
21000 تومان
18100 تومان
موجود نیست
روش های پژوهش در سیاست
پیتر بورنهام و دیگران
16000 تومان
14400 تومان
موجود نیست
درامدی بر بحران جامعه شناسی جهانی معاصر
منوچهر آشتیانی
10000 تومان
9100 تومان
موجود نیست
پوشش و حجاب
علی ایلخانی پور نادری
10000 تومان
9100 تومان
موجود نیست
شکوفایی تمدن اسلامی در هند
جبار رحمانی
12500 تومان
11250 تومان
آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران
علی پایا، حسین ابراهیم ابادی، بهاره آروین
20000 تومان
19000 تومان
موجود نیست