انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت ریسک های مالی ذساختار های صکوک
علی ارسلان طریق
2000 تومان
1900 تومان
مبانی تربیت اسلامی و برنامه ریزی درسی
جمیله علم الهدی
3500 تومان
3400 تومان
موجود نیست
دین و دانش
محمد حسین مهدوی نژاد
3500 تومان
3400 تومان
موجود نیست
اسلام گرایی در غرب پس از 11 سپتامبر 2001
داوود کیانی
10000 تومان
9000 تومان
اخلاق و سیاست
دکتر سید محمد رضا احمدی طباطبایی
15000 تومان
13400 تومان
موجود نیست
شناخت نظام مالی اسلامی
محمد ایوب
25500 تومان
24225 تومان
گفتارهایی پیرامون بورس
مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
2500 تومان
2400 تومان
فرهنگ و متن
آلیسون لی، کیت پوینتون
4800 تومان
4700 تومان
موجود نیست
مبانی روش شناسی تبیین
محمد حسن جمشیدی
5500 تومان
5225 تومان
موجود نیست
ارتباطات آئینی
اریک دبلیو رودنبولر
2500 تومان
2400 تومان
موجود نیست
شیعیان در جهان عرب مدرن (عراق، لبنان و حوزه خلیج فارس)
اسحاق نکاست
10400 تومان
9000 تومان
موجود نیست
دین و روابط بین الملل
یورگن هابرماس، فرد دالمایر و دیگران
16400 تومان
14700 تومان
موجود نیست
شیعیان در جهان عرب مدرن (عربستان سعودی)
فواد ابراهیم
16200 تومان
14500 تومان
موجود نیست
درامدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام
علی اکبر علیخانی و همکاران
8000 تومان
7600 تومان
موجود نیست
تعامل دین و ارتباطات
حسن بشیر
11200 تومان
9900 تومان
موجود نیست