انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ

رباعیات خیام
خیام
25000 تومان
23750 تومان