انتشارات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

مجموعه خلاصه مقالات سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
دانشگاه خواجه نصیر
10000 تومان
9500 تومان