علوم سیاسی

سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل
نسرین مصفا
13000 تومان
11700 تومان
موجود نیست
حقوق
پیتر جونز
14400 تومان
13000 تومان
موجود نیست
اعتماد و سرمایه اجتماعی
فران تونکیس و دیگران
12000 تومان
10800 تومان
موجود نیست
پژوهش در علوم سیاسی
دکتر کاووس سید امامی
21000 تومان
18100 تومان
موجود نیست
روش های پژوهش در سیاست
پیتر بورنهام و دیگران
16000 تومان
14400 تومان
موجود نیست
آموزش و پژوهش روابط بین الملل در ایران
جمعی از نویسندگان
13500 تومان
12000 تومان
موجود نیست
دولت الکترونیک
آگه گرونلند
6000 تومان
5700 تومان
قانون، قانون گذاری و آزادی
فدریش فون هایک
12000 تومان
11900 تومان
قانون، قانون گذاری و آزادی
فدریش فون هایک
13000 تومان
12900 تومان
قدرت و بازار
مورای روتبارد
18000 تومان
17900 تومان
نظریه عدالت
جان رالز
22500 تومان
21375 تومان
موجود نیست
سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی
هشام شرابی و دیگران
5000 تومان
4900 تومان
موجود نیست
قانون ملل
جان رالز
3200 تومان
3100 تومان
موجود نیست
پسا استعمارگرایی
لیلا گاندی
7100 تومان
6745 تومان
موجود نیست
تراژدی علوم سیاسی
دیوید ریچی
31000 تومان
29450 تومان
موجود نیست
ماهیت بشر
کریستوفر بری
13100 تومان
11700 تومان
موجود نیست
درآمدی بر جریان شناسی فرهنگی بین المللی معاصر
محمد رضا دهشیری
12000 تومان
11400 تومان
موجود نیست
سیاست رسانه ای شده، ارتباطات در آیند هدموکراسی
دابلیو لنس بنت، رابرت ام . انتمن
21000 تومان
20100 تومان
موجود نیست
فرهنگ و روابط بین الملل
جولی ریوز
18000 تومان
17100 تومان
موجود نیست
تعاملات میان رشته ای در روابط بین الملل
مهدی ذاکریان
13200 تومان
12540 تومان
موجود نیست
فربه و نحیف
مایکل والزر
5800 تومان
5200 تومان
موجود نیست
فرهنگ و سیاست
جین اریک لین، سوانته ارسون
25000 تومان
23750 تومان
موجود نیست
تکوین حقوق بشر در عصر جهانی شدن
محمود منشی پوری، نیل انگهارت، اندرون ناتان، کاویتا فیلیپ
23200 تومان
20800 تومان
موجود نیست