حقوق

حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین الملل
منصوره فصیح رامندی
16500 تومان
14850 تومان
محصولات فرهنگی و سازمان جهانی تجارت
تانیا وون
18000 تومان
16200 تومان
منشور حقوق شهروندی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
9000 تومان
8550 تومان
Rules and regulations of the Iranian capital market
Mohammad Naghavi
30000 تومان
28500 تومان
بایسته های حقوق بازار سرمایه (اصول)
دکتر محمد سلطانی، مرضیه خلیلی، لیلا سهرابی و زینب فلاح تفتی
15000 تومان
14250 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران
دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
4500 تومان
4400 تومان
مفاهیم و ویژگی های امضای دیجیتال
دکتر علی عبدالهی، مهندس طاهره منزوی و مهندس یونس جوان چری
2500 تومان
2400 تومان
UCP 600
افشین خانی
10000 تومان
9000 تومان
سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی
محمد ادیبی مهر
8000 تومان
7200 تومان
موجود نیست