آموزش و پرورش

انگلیسی نهم - مجموعه کتاب های فسفری
سمیه آقاجانزاده - محسن کردافشاری
20000 تومان
19000 تومان
فارسی نهم - مجموعه کتاب های فسفری
آراس میرشکاری - عرفان شیرازی
18000 تومان
17200 تومان
عربی نهم - مجموعه کتابهای فسفری
محمدمهدی یوسفی
20000 تومان
19000 تومان
آموزش، پژوهش و تولید دانش سیاسی
امیر محمد حاجی یوسفی
18800 تومان
16700 تومان
موجود نیست
دانشگاه و اجتماعات علمی آن
ایان مک نی
12000 تومان
10800 تومان
موجود نیست
جهانی شدن و دانشگاهها
گیل برتون و دیگران
14700 تومان
13100 تومان
موجود نیست
بین المللی شدن آموزش عالی در آسیا
رضا ماحوزی و دیگران
20000 تومان
19000 تومان
موجود نیست
فرهنگ، دانشگاه و پژوهش
رضا ماحوزی
10000 تومان
9000 تومان
موجود نیست
دانشگاه اجتماعی
اسماعیل یزدان پور
9000 تومان
8100 تومان
موجود نیست
آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی
امیرحسین چیت سازیان
21400 تومان
19100 تومان
موجود نیست
نظام ارتباطی آموزش در ایران
علی خورسندی
7000 تومان
6300 تومان
موجود نیست
آموزش و یادگیری در محیط وب
حسین ابراهیم آبادی
12000 تومان
10800 تومان
موجود نیست
آموزش دانشگاهی و مطالعات میان رشته ای
نیکول رژ کوله
14800 تومان
12800 تومان
موجود نیست
پرورش خلاقیت
جعفر جهانی
10800 تومان
9900 تومان
موجود نیست
حمایت های دانشجویی در کشور های توسعه یافته و ایران
دکتر مجتبی مشکینی و دیگران
18500 تومان
17575 تومان
موجود نیست
آموزش عالی بین المللی
علی خورسندی طاسکوه
14000 تومان
13300 تومان
موجود نیست
ابعاد فرهنگی و اجتماعی بین المللی شدن دانشگاهها
رضا ماحوزی
16000 تومان
15200 تومان
موجود نیست
دانشگاه تاملات نظری و تجربه ایرانی
رضا ماحوزی
17000 تومان
16150 تومان
موجود نیست
نگاهی انتقادی به دانشگاه هاروارد
هری لویس
23000 تومان
21850 تومان
موجود نیست
رویکردها و چشم انداز های نو در آموزش عالی
محمد یمنی دوزی سرخابی
23000 تومان
21850 تومان
موجود نیست
1100 تست اقتصاد خرد با پاسخهای تشریحی
دکتر عباسعلی ابونوری
29000 تومان
27750 تومان
موجود نیست
دانشگاه نهادی امروزین
آلفونسوبوررو کابال
5100 تومان
4845 تومان
موجود نیست
آموزش عالی و توسعه ملی
دیوید بریجز، پالمیرا جوسویسین، روبرتا جوسویسیوس، ترانس مک لافلین، جولانت استانکوویسیوس
6800 تومان
6450 تومان
موجود نیست
اجتماعات یادگیری مبتنی بر شبکه
نیکوس کاراکاپیلیدیس
13600 تومان
12920 تومان
موجود نیست
آموزش عالی و توسعه پایدار
استیفن گاف، ویلیام اسکات
4200 تومان
4100 تومان
موجود نیست
ارزش و دانش
اصغر افتخاری و همکاران
15000 تومان
14250 تومان
موجود نیست
دانشگاه مجازی
ویلیام اچ . داتون، برایان دی . لودر
17200 تومان
16500 تومان
موجود نیست
نگارش پایان نامه
پل الیور
14400 تومان
13680 تومان
موجود نیست
تشکلهای دانشجویی
محمد جواد جاوید
6800 تومان
6460 تومان
موجود نیست
دانشگاه مجازی جهانی
جان تیفین، لالیتا راجا سینگام
14600 تومان
14000 تومان
موجود نیست
آزادی
تیم گری
3300 تومان
3200 تومان
موجود نیست
آموختار
دیوید پالفریمن
2900 تومان
2800 تومان
آثار رواج اینترنت در دانشگاه های ایران
مهدی منتظر قائم
4500 تومان
4400 تومان
موجود نیست
1
2