علوم طبیعی و ریاضی

روش شناسی و روش تحقیق دانشمندان برجسته ایرانی
مجتبی بخشنده
12000 تومان
10800 تومان
چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای
سید محسن علوی پور و همکاران
24000 تومان
21600 تومان
موجود نیست
گزارش علم یونسکو
اسماعیل یزدان پور
17000 تومان
16150 تومان
موجود نیست
شبکه سیاستی علم و فناوری
محمد امین قانعی راد
16000 تومان
15200 تومان
موجود نیست
داستان جذاب مغناطیس
آندرا جایناپلس
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
حالت های ماده
آگنیشکا بیسکوپ
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
ایمنی در آزمایشگاه
دونالد بی.لمک و دیگران
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
روش علمی
دونالد بی.لمک
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
شناخت صدا
امیلی سون
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
جهان آتش فشان ها
کریستوفر ال.هاربو
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
بوم سامانه ها را بشناسیم
آگنیشکا بیسکوپ
6500 تومان
6125 تومان
موجود نیست
سازگاری جانداران
آگنیشکا بیسکوپ
6500 تومان
6175 تومان
موجود نیست
مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای
سید محسن علوی پور و همکاران
25700 تومان
23100 تومان
موجود نیست
استیو جابز
والتر آیساکسون
30000 تومان
29900 تومان
اصول آنالیز مختلط
محمدصادق عسکری و بیت الله رضاپور
5500 تومان
5225 تومان
زراعت و اصلاح بابونه
دکتر حسن زینلی و لیلی صفایی
4000 تومان
3900 تومان
مبانی هوا و اقلیم شناسی
مهندس علی شاه ولی
4000 تومان
3900 تومان
راهنمای جامع نحوه پژوهش، تهیه و ارائه نتایج پژوهش های علمی
دکتر محمد صادق طالبی
8000 تومان
7600 تومان
فراسوی جهان قابل مشاهده
هاجر غفارپور
8500 تومان
8075 تومان
جستارهایی در اخلاق پژوهش
رستم فلاح
16300 تومان
15485 تومان
موجود نیست
کاربردهای میان رشتگی
دومینیک ونک
13500 تومان
12200 تومان
موجود نیست
تقلب علمی
غلامرضا ذاکر صالحی
20000 تومان
18000 تومان
از توسعه علمی تا توسعه ملی
بیژن لطیف
15000 تومان
14250 تومان
موجود نیست
اصول مدل سازی معادلات ساختاری
مارویاما، جفری ام
15200 تومان
13600 تومان
موجود نیست
جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ایرن
محمود شارع پور، محمد فاضلی
4000 تومان
3500 تومان
موجود نیست
پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرآیند
آلن رپکو
26800 تومان
25460 تومان
موجود نیست