تکنولوژی

امنیت اطلاعات در شبکه های صنعتی
دیوید تیومیم
10000 تومان
9000 تومان
سیستم های تهویه مطبوع VRF
مهندس سید مهرداد رستم آبادی
26500 تومان
25000 تومان
طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier
مهندس زهراسادات موسوی
16000 تومان
15200 تومان
راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات
جمعی از نویسندگان
13500 تومان
12200 تومان
موجود نیست
پیمایش علم و جامعه
محمد امین قانعی راد
35000 تومان
33250 تومان
موجود نیست
طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier v 4.9 و طراحی سیستم لوله کشی به کمک نرم افزار Pipe flow expert
مهندس زهرا سادات موسوی
26500 تومان
25000 تومان
مبانی فناوری اطلاعات
محسن جهانشاهی
7500 تومان
7125 تومان
بازیافت پسماند های شهری
هادی زارعی محمودآبادی و مهدیه یزدی
4000 تومان
3900 تومان
مطالعات اجتماعی فناوری، تاملاتی نظری و میان رشته ای
رضا صمیم
18400 تومان
17480 تومان
موجود نیست