کلیات

درامدی بر توسعه آموزش عالی در ایران با تاکید بر علوم انسانی
دکتر نعمت الله عزیزی
2160 تومان
2060 تومان
موجود نیست
الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توسعه علوم انسانی
محمد امین قانعی راد
27000 تومان
25650 تومان
موجود نیست
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران
محمود مهرمحمدی، نعمت اله موسی پور
33000 تومان
31350 تومان
موجود نیست
نظم اشیاء
میشل فوکو
30000 تومان
28500 تومان
موجود نیست